Zápisnica a Uznesenia  z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 29.06.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Košický samosprávny kraj informuje voličov o určení volebných obvodoch, počte poslancov,

ďalej o sídlach obvodných volebných komisií a o sídle Volebnej komisie KSK.

Podrobné dokumenty sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Informácie pre voliča sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.