Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel z v o l á v a

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa: 30.11.2016 o 16:00 

Program obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

 

 

Čítať ďalej...