Výberové konanie uchádzačov na občiansku hliadku sa uskutoční dňa

14.12.2017 o 13.00 hod.

v priestoroch kancelárie starostu obce Bystrany.

Dokument je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNA TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

 

Zápisnica a Uznesenia  z 30. zasadnutia, zo dňa 22.11.2017 a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 28.11.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

Informácie pre občanov o výsledku volieb VÚC  sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.