Spoločnosť EKOVER, s.r.o. oznamuje občanom

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Rekonštrukcia chodníka na cintoríne PRÁCA - MATERIÁL.

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Zápisnica a Uznesenia  z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 26.04.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY