Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

a ochranu pred podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-19.

Príloha viď. ÚRADNÁ TABUĽA a v podsekcii OSTATNÉ DOKUMNTY

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční

od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! 

 

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

 

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.“

Zdroje informácií
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

www.scitanie.sk
Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Leták na stiahnutie »»

Spacer

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 , 2023

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA a v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

 

       
 

 

Oznam -uzavretie obecného úradu v Bystranoch.

Oznamuje občanom ,že obecný úrad v Bystranoch je do odvolania 

 pre verejnosť uzavretý z dôvodu obmedzenia vychádzania.

Za pochopenie ďakujeme.                  František Žiga , starosta obce