V rámci celoplošného testovania COVID 19 v obci Bystrany, obec zriadila 1 odberné miesto :

- v prípade priaznivého počasia:parkovisko za OcÚ 

- v prípade nepriaznivého počasia: zasadacia miest. č.52 

Testovanie bude prebiehať v čase

od 07:00 do 22:00 ( posledný odber o 21.30 ) 

Informácie budeme priebežne dopĺňať. 

Viac informácii www.somzodpovedny.sk 

Čítať ďalej...

Základná škola v Bystranoch zverejňuje  podmienky voľných pracovných miest.

Podrobnosti o voľných pracovných miestach nájdete v sekcii

Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

 

Usmernenia MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR  ohľadom

 respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty