Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel    z v o l á v a

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany,

ktoré sa uskutoční dňa:

13.12.2017 o 13:00 hod.

(streda)

v zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52

 

Pozvánku nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA  v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Výberové konanie uchádzačov na občiansku hliadku sa uskutoční dňa

14.12.2017 o 13.00 hod.

v priestoroch kancelárie starostu obce Bystrany.

Dokument je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNA TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

 

Zápisnica a Uznesenia  z 30. zasadnutia, zo dňa 22.11.2017 a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 28.11.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.