OBEC BYSTRANY

PRIESKUM TRHU - ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117

ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Výzva na predloženie ponuky:

Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom:

 Novostavba 3x12 nájomných nižšieho štandardu v obci Bystrany"

Bližšie informácie sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO

Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

48. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 16.12.2019 o 11:00 hod.

(pondelok)

v kancelárii starostu obce Bystrany.

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Obec Bystrany

informuje, že emailová adresa pre  doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie do NR SR je

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ostatné informácie pre voličov sa nachádzajú v sekcii

úradná tabuľa v podsekcii Voľby do NR SR r. 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021 a rok 2022 a je

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.