Ochrana osobných údajov

Základné informácie sú dostupné v 

kategórii  Úradná tabuľa v sekcii - Ochrana osobných údajov.

 

Základná škola v Bystranoch

oznamuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - školsky psychológ.

Podrobné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

 

Návrh rozpočtu na rok 2019,2020 a rok 2021 a je

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

Oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko -

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020

je k nahliadnutiu v budove Obecného úradu na podateľni.