Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA OD POHOSTINSTVA PO AREÁL ŠKOLY

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú k dispozícii na podateľni OcÚ v čase úradných hodín. 

Zápisnica a Uznesenia  z 35. zasadnutia, zo dňa 27.06.2018 a z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

 je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

 

Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 


 

Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel z v o l á v a

35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa:

27.06.2018 o 16:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52