Košický samosprávny kraj informuje voličov o určení volebných obvodoch, počte poslancov,

ďalej o sídlach obvodných volebných komisií a o sídle Volebnej komisie KSK.

Podrobné dokumenty sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Informácie pre voliča sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY