Zoznam zaregistrovaných kondidátov pre voľby predsedu KSK a pre voľby do zastupiteľstva KSK

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Zápisnica a Uznesenia  z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 27.09.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Výmena žľabov v Rómskej osade č. II.

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Rekonštrukcia rigolu za RD k ŽS č. II.

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.